Video hướng dẫn kích hoạt Microsoft Office 2010 - Kích hoạt phần mềm

Video hướng dẫn kích hoạt Microsoft Office 2010

Video hướng dẫn kích hoạt Microsoft Office 2010

Office 2010 là bộ công cụ văn phòng phiên bản 2010 gồm các ứng dụng soạn thảo văn bản, tạo và chỉnh sửa bảng tính, tạo bài thuyết trình… Đây là những chức năng cơ bản của bộ Office, ngoài ra còn các tính năng quản lý email, hỗ trợ làm việc trực tuyến, chia sẻ và lưu file trực tuyến an toàn.

Link download phần mềm:

This Post Has One Comment

Trả lời

Close Menu