Video hướng dẫn kích hoạt UnHackMe 10 - Kích hoạt phần mềm

Video hướng dẫn kích hoạt UnHackMe 10

Video hướng dẫn kích hoạt UnHackMe 10

UnHackMe là phần mềm có khả năng phát hiện và gỡ bỏ rootkit là chương trình mà hacker sử dụng để đột nhập hệ thống của bạn sau đó tiến hành ăn cắp các dữ liệu. UnHackMe sẽ nhanh chóng quét máy tính, giám sát các tiến trình có nghi ngờ chứa mã độc để loại bỏ chúng trước khi những thành phần này chiếm quyền truy cập hệ thống.

Link download phần mềm:

This Post Has One Comment

Trả lời

Close Menu