Video hướng dẫn kích hoạt Navicat Premium 12 - Kích hoạt phần mềm

Video hướng dẫn kích hoạt Navicat Premium 12

Video hướng dẫn kích hoạt Navicat Premium 12

Navicat Premium Essentials là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu SQL với khả năng tạo ra cơ sở dữ liệu cho người dùng, quản lý và truy vấn cơ sở dữ liệu bên cạnh đó phần mềm đi kèm với các công cụ giúp chuyển đổi dữ liệu từ các định dạng văn bản đơn giản như CSV, XML hoặc xuất cơ sở dữ liệu ra các tệp tin để quản lý và lưu trữ chúng.

Link download phần mềm:

This Post Has One Comment

Trả lời

Close Menu