Video hướng dẫn kích hoạt Autocad 2019 - Kích hoạt phần mềm

Video hướng dẫn kích hoạt Autocad 2019

Video hướng dẫn kích hoạt Autocad 2019

AutoCAD 2019 là một chương trình thiết kế đầy đủ , hỗ trợ máy tính được sử dụng để vẽ 2D và mô hình 3D. Thiết kế và hình dạng để tất cả mọi thứ xung quanh bạn với các công cụ thiết kế mạnh mẽ AutoDesk AutoCAD kết nối, của 32 bit và 64 bit . Bạn có thể tạo các thiết kế 3D tuyệt đẹp, tăng tốc tài liệu và kết nối với đám mây để cộng tác trên thiết kế và truy cập chúng từ thiết bị di động của bạn.

Link download phần mềm:

This Post Has 7 Comments

Trả lời

Close Menu