Video hướng dẫn cài đặt và kích hoạt AutoCad 2020 - Kích hoạt phần mềm

Video hướng dẫn cài đặt và kích hoạt AutoCad 2020

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt AutoCad 2020

AutoCAD 2020 là một chương trình thiết kế đầy đủ , hỗ trợ máy tính được sử dụng để vẽ 2D và mô hình 3D. Thiết kế và hình dạng để tất cả mọi thứ xung quanh bạn với các công cụ thiết kế mạnh mẽ AutoDesk AutoCAD. Bạn có thể tạo các thiết kế 3D tuyệt đẹp, tăng tốc tài liệu và kết nối với đám mây để cộng tác trên thiết kế và truy cập chúng từ thiết bị di động của bạn.

Link tải:

AUTOCAD 2020 FULL ACTIVE

This Post Has One Comment

Trả lời

Close Menu