Video hướng dẫn cài đặt Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2019 - Kích hoạt phần mềm

Video hướng dẫn cài đặt Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2019

Video hướng dẫn cài đặt Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2019

Adobe Photoshop Lightroom Classic CC là bộ phần mềm xử lý ảnh của Adobe cho các nhiếp ảnh gia. Cho phép bạn xử lý và lập danh mục tất cả các hình ảnh của bạn. Làm việc với RAW, ánh xạ ảnh sang các địa điểm trên bản đồ, trình chiếu, in ấn, web chỉ là một danh sách ngắn các tính năng có sẵn trong Lightroom.

Link download phần mềm:

Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2019 v8.2.1 Full Active-Phần mềm chỉnh sửa ảnh tốt nhất

1 thought on “Video hướng dẫn cài đặt Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2019”

  1. Pingback: Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2019 v8.2.1 Full Active-Phần mềm chỉnh sửa ảnh tốt nhất - FreeShareVN

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *